Mokslinės konferencijos «Nuo kartografijos iki geografinės informacijos mokslo». Pranešimų santraukos konferencija skirta M.K.Radvilos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapio 400 metų jubiliejuiсборник

Статьи, опубликованные в сборнике