http://www.geogr.msu.ru/student/programs/bac_geography/b_GMH_istoricheskoe_vvedenie_v_geografiyu_mirovogo_hozyaistva.pdfсборник

Статьи, опубликованные в сборнике