Conferinţa ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor”, ediția a VII-a, Chișinău, 26-28 mai 2015. Programul și rezumatele comunicărilor, Chișinău, 2015.сборник