Мазей Ю.А. в программном комитете конференции New Approaches in Computer-Assisted Translation: case of Talmud (Москва, Россия, 19 декабря 2018)членство в программном комитете конференции