Попов Ю.В. в программном комитете конференции International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces (MPS2016) (Москва, Россия, 23-26 августа 2016)членство в программном комитете конференции