Дудаков-Кашуро К.В. в программном комитете конференции Utopia: Fourth Bi-Annual Conference of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (Helsinki University, Финляндия, 29-31 августа 2014)членство в программном комитете конференции