Anodic Self-Organization and Ionic Liquidsдоклад на конференции