Crazing of poly(lactic acid) in the liquid fluidsдоклад на конференции