Накопление и локализация окта -[(4’-бензо-15-краун-5)-окси] фталоцианината магния в клетках HeLaдоклад на конференции