Радиовидение, томография и молекулярная визуализациядоклад на конференции