ОСТРОВ АНЗЕР – МЕСТО УЕДИНЕНИЯ И МУЧЕНИЧЕСТВАдоклад на конференции