Влияние фосфатов калия на поглощение меди почвойдоклад на конференции