IVIG in neurological diseasesдоклад на конференции