Влияние шунгита на гидробионтовдоклад на конференции