Исследование однородного вихревого кольцадоклад на конференции