Материализация слова в «Исповеди» бл. Августинадоклад на конференции