Stearic acid modified aluminum alloy 5556доклад на конференции