INTERACTION OF DIFLUOROMETHYLENE TRIPHENYLPHOSPHORANE WITH CARBON- AND HETEROATOM-CENTERED ELECTROPHILESдоклад на конференции