Изменения ледника Колка в 2002-2019 гг. на основе наземного и дистанционного мониторингадоклад на конференции