Византийско-генуэзское противостояние в Константинополе в 70-е гг. XIII в.доклад на конференции