О мотиве дарения в поэме „ Илиада ”доклад на конференции