Форма: перевод непереводимогодоклад на конференции