Мониторинг свечения атмосферы Земли на кубсатахдоклад на конференции