Kinetic mechanisms of crumpled globule formationдоклад на конференции