Kierunek panslawistyczny polskiej emigracji z lat 1830–1840-tych w opcji Trzeciego Oddziałuдоклад на конференции