Трансформация маркетинга в условиях пандемии COVID-19доклад на конференции