Особенности гидридообразования в системах LaNi5-xCux—H2 (2≤x≤3)доклад на конференции