Влияние мишметалла на свойства гидридов на основе LaNi5доклад на конференции