Наноэлектромеханический резонатор на основе нитрида кремниядоклад на конференции