Социализация капитализма: потенциал и пределы (активное участие)доклад на конференции