Дифракция на телах с коническими точкамидоклад на конференции