"3-амино-2-гетарилтиено[2.3-b]пиримидины: синтезы и превращения"доклад на конференции