Сrillase immobilization on textile carriers. доклад на конференции