"Правосознание - логика анализа"доклад на конференции