Функция Ламберта и её применение в анализедоклад на конференции