Овченкова Юлия Амирановна, преподаватель курса Оптикапреподавание учебного курса