Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2019 стажировка ИГЕМ РАН (Россия)
  • 2015 стажировка Факультет педагогического образования (Россия)

Результаты деятельности

Соавторы: Панин А.В., Беляев Ю.Р., Гаранкина Е.В., Беляев В.Р., Бронникова М.А., Фузеина Ю.Н., Шоркунов И.Г., Еременко Е.А., Болысов С.И., Деркач А.А., Горбачёва Т.М., Каревская И.А., Матлахова Е.Ю., Борисова О.К., Константинов Е.А., Лобков В.А., Сычева С.А., Иванов М.М., Успенская О.Н., Мишуринский Д.В., Романенко Ф.А., Шишкина Ю.В., Абдуллаева И.В., Андреев П.В., Бредихин А.В., Ворошилов Е.В., Рудинская А.И., Сидорчук А.Ю., Баслеров С.В., Власов М.В. Мурашева В.В. Пахомова О.М. Adamiec G. Алексеева В.А. Алексеева Н.Н. Верлова Т.А. Гуринов А.Л. Захаров А.Л. Климанова О.А. Ковалюх Н.Н. Кузнецова Ю.С. Луговой Н.Н. Лукашов А.А. Наумов А.С. Потапова В.И. Самусь А.В. Топорина В.А. Харченко С.В. Шишкин В.С. Шныпарков А.Л. Амбурцев Р.А. Богачев Д.В. Болиховская Н.С. Веревкина П.К. Дорошенков М.М. Другов М.Д. Жеренков А.Г. Исаченко Г.А. Кириллов П.Л. Кошурников А.В. Кузнецов Д.Е. Курбанов Р.Н. Лобжанидзе А.А. Лысенко А.В. Магрицкий Д.В. Мозгунов Н.А. Мухаметшина Е.О. Мысливец В.И. Нефедов В.С. Нефедов В.С. Петросян А.Н. Полякова Е.И. Рогачёв С.В. Рожкова Г. Русаков А.В. Селезнева Е.В. Соколова Д.В. Тарбеева А.М. Филатова Э.В. Халяпин А.А. Хитров Н.Б. Цветкова Д.Ю. Шевченко В.А. Шевчук Е.И. Шилова О.С. Яковлева Е.С. иванова м.б. Шестериков А.В. Arslanov K. Bagrova S.M. Filippov V.V. Koshkin A.A. Mikerina T.B. Nepochatykh N.V. Sedov S.N. Simakova A.N. Uspenskaya O.N. Vorontsov A.A. Абрамова Т.Т. Абумуслимова И.А. Аваева С.М. Анахаев Х.А. Аржанцева И.А. Ахматханов Р.С. Бабаринова Г.Б. Бабкин В.А. Бабурин В.Л. Бадаев С.В. Балановский Н.В. Барышников Д.С. Белоусова А.В. Бессуднов А.А. Бессуднов А.Н. Бобровский М.В. Божежа Д.Н. Большаков В.А. Борисенко Л.А. Бочарников М.В. Бричева С.С. Букин С.В. Бурдзиева О.Г. Буркова А.А. Бурым Ю.А. Вахрушев Б.А. Величко А.А. Веселов Д.С. Висмурадов А.В. Власов Б.Н. Власова О.П. Войтенко В.Н. Вольфман Ю.М. Воскресенский И.С. Габсатарова И.П. Гайрабеков У.Т. Геккиева С.О. Герасимова М.И. Голеусов П.В. Голованов А.В. Голосов В.Н. Гончаров А.В. Гунова В.Н. Гунова В.С. Дворенкова О.П. Диденкулов И.Н. Дикарева Т.В. Димитриади Ю.К. Добролюбов С.А. Доманская П.А. Дронин Н.М. Ерина О.Н. Ерохин С.А. Жигалин А.Д. Забавина А.Б. Забураев Ч.Ш. Забураева Х.Ш. Завадский А.С. Зазовская Э.П. Зарецкая Н.Е. Земцов С.П. Ильясов А.К. Каревская И.А. Карпухина Н.В. Керимов И.А. Киселева С.В. Кислов А.В. Ковда И.В. Колбовский Е.Ю. Конопляникова Г.В. Константинов А.Б. Коркка М.А. Кравчуновская Е.А. Крамаренко В.С. Красникова А.М. Красовская Т.М. Кречетов П.П. Крупская Л.Т. Кузнеченков Е.П. Кузьминов И.Ф. Куст П.Г. Лаврушин Ю.А. Лазукова Л.И. Ланг А. Лебедева М.П. Леоненко Н.С. Леонова Н.Б. Лефлат О.Н. Лисова А.Д. Лобачева Д.М. Лотош О.С. Лурье И.К. Мазуркевич А.Н. Макеев А.О. Малянова Маммаев Л.С. Марголина И.Л. Маркелов М.В. Медведев Е.М. Медведков А.А. Милюков В.К. Мискарова Р.Г. Модин И.Н. Мудуев Ш.С. Назарова Н.С. Непочатых Л.В. Николаев С.Д. Омельченко Ю.Г. Перейма А.А. Писарева В.В. Подчасова (Столярова) Т.А. Посаженникова В.С. Прохорова Е.А. Пустовитенко Б.Г. Пушин А.Н. Пушкина Т.А. Разумный С.Д. Розовенко В.В. Русаков А.А. Рыжков О.В. Са С.С. Сависько И.С. Садчикова Т.А. Самохин М.А. Сангаджиева Л.Х. Сангаджиева О.С. Седов С.Н. Селезнева Е.В. Семендуев М.М. Семенова А.А. Семеняк Н.С. Сианисян С.Э. Сианисян Э.С. Сидорчук Е. Симакова А.Н. Синицын А.А. Скобелев А.Д. Соколов Д.И. Степаненко В.М. Степанова Л.В. Стерленко З.В. Стогний В.В. Стогний Г.А. Стрелецкая И.Д. Суворов Н.В. Сурков В.В. Сутормина Э.Н. Сычев Н.В. Сёмочкина А.Е. Тимирева С.Н. Травина И.В. Трепет С.А. Третниченко А.С. Тука И.К. Удалов Л.Е. Украинцев В.Ю. Усминов А. Филиппов В.Н. Хазанова И.И. Хазиева Е.С. Христофорова Н.И. Цекина М.В. Чендев Ю.Г. Чепалыга А.Л. Чигирова Л.Б. Чимаева Х.Р. Чотчаев Х.О. Чулок А.А. Шабанова Н.Н. Шарапов С.В. Шартова Н.В. Шахбазян Т.З. Шестериков С.А. Шкирман Н.П. Шубин А.Г. Щербуль З.З. Эзирбаев Т.Б. Эльжаев А.С. Якимчук Н.А. Янина Т.А.