SergeyMoiseev отправить сообщение

Моисеев Сергей Валентинович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной медицины, Кафедра внутренних болезней, профессор, с 1 сентября 2004, по совместительству

доктор медицинских наук

профессор по кафедре

Соавторы: Новиков П.И., Мухин Н.А., Фомин В.В., Швецов М.Ю., Bulanov N., Зыкова А.С., Фомин В.В., Таронишвили О.И., Шилов Е.М., Кутырина И.М., Шевцова Т.П., Smitienko I., Стрижаков Л.А. показать полностью..., Козловская Л.В., Лебедева М.В., Мешков А.Д., Рамеев В.В., Smitienko I.O., Кобалава Ж.Д., Кушнир В.В., Макаров Е.А., Моисеев В.С., Фомин В.В., Zagvozkina E.S., Абдурахманов Д.Т., Виноградова Е.С., Зайцев А.Ю., Лопатина И.А., Мершина Е.А., Розина Т.П., Шоломова В.И., Богданова М.В., Булатов Н.В., Гуляев С.В., ДРАПКИНА О.М., Данилов Ю.А., Краснова Т.Н., Масленников Н., Моисеев А.С., Самоходская Л.М., Сафонова Е.Д., Синицын В.Е., Сосновская А.В., Abdurakhmanov D., Kozlovskaya N., Nabatchikova E., Shchegoleva E., Акулкина Л.А., Ардашев А.В., Арутюнов Г.П., Балкаров И.М., Бобкова И.Н., Ведев А., Виллевальде С.В., Диттерле В.Е., Жабина Е., Кожевникова Г.М., Козиолова Н.А., Кузнецова Е.И., Мареев В.Ю., Мезенцева М.В., Милованова Л.Ю., Минакова Е.Г., Мухин H.А., Никулкина Е.Н., Павликова Е.П., Рощупкина С.В., Сагинова Е.А., Семенкова Е.Н., Сидорова Е.И., Сорокин Ю.Д., Танащук Е.Л., Шестакова М.В., Шляхто Е.В., Alibaz-Oner F., Anatoliy M., Arutyunov A.G., Ash S.G., Baranova M., Belenkov Y.N., Blockmans D., Boubaya M., Boyko A.N., Boytsov S.A., Cappato R., DUPLYAKOV D.V., Direskeneli H., Fedorov E.D., Gmoshinskiĭ I.V., Gostev T.S., Green Y., Hall L., Henderson R.B., IZMAILOVA V., Iavelov I., Ignatjev I.M., Kaprin A.D., Karovaikina E., Kaymaz-Tahra S., Kotova E.O., Kotovskaya Y., Kozlovskaya L.I., Lazarev P., Luqmani R., Lvov A.N., Maev I.V., Milovanov S.V., Moiseev A., Namazova-Baranova L., Nimiritskaya S., PASSMAN R., Plokhova E.V., Potekaev N., RAVIELI A., Safarova A., Sancho J.J., Santini M., Shlyakhto E.V., Tao E., Troitskiy A.A., Vasiliev O.S., Vedev A., Zateyshchikov D.A., Абузарова Г.Р., Авакян Г.Н., Авдеев В.Г., Аверков О.В., Аверьянов А.В., Агеев Ф.Т., Анаев Э.Х., Андросова Т.А., Анисимов А.В., Аришева О.С., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Бабокин В.Е., Балацкий А.В., Балеева Н.С., Балкарова О.В., Бацигов Х.А., Бекетов В.Д., Беленков Ю.Н., Береговская С.А., Боголепова А.Н., Болдуева С.А., Болотина Л.В., Бровко М.Ю., Бугаев И.А., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Виноградов П.П., Волков Д.Е., ГОЛУБ В.П., ГРИНШТЕЙН Ю.И., ГРИШИН Н.А., Гиляревский С.Р., Гителъ Е.П., Гитель Е.П., Григорьева О.А., Гринева Е.Н., Громова О.А., Громыко А.А., Гусев Е.И., Дзахоев М.Э., Дичива Д.Т., Добронравов В.А., Домрачева Т.С., Дорофеева Н.К., Дощицин В.Л., Дронова Т.И., Дундуа Д.П., ЕРМОЛЕНКО В.М., Егоров Д., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., Жданова Е.А., Желяков Е.Г., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., Забозлаев Ф.Г., Загребнева А.И., Залуцкий А.А., Ильницкий А.Н., Исаева Е.О., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОТОВСКАЯ Ю.В., КОЧЕТКОВ М.А., КРАВЧУК Б.Б., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калинина Н.И., Калинкин А.Л., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Канестри В.Н., Канорский С.Г., Караулова Ю.Л., Кароли Н.А., Карпов В.К., Кастанаян А.А., Катунина Е.А., Киякбаев Г.Г., Киякбаев Г.К., Книгин А.В., Ковальчук В.В., Козловская Л.В., Козловская Л.В., Комолятова В.Н., Коптелова Н.В., Косачева С.А., Костина С.А., Кочарян А.А., Криволапов К.К., Кудрявцева(Крюкова) Д.В., Кузнецов В.М., Кузовлев А.Н., Кузьмина Л.Г., Кузьминов Ф.И., Куликов А.Н., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Лебедева М.В., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Лысенко(Козловская) Л.В., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., МОИСЕЕВ А.С., МРОЧЕК А.Г., Мазо В.В., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Малиновская Ю.О., Мамчур С.Е., Мареев Ю.В., Матрохин Н.Н., Мацкеплишвили С.Т., Мешков А.Н., Миченко А.В., Мойсюк Я.Г., Мороз В.В., Мухин Н.А., Мясников Р.П., НИКИФОРОВ А.С., Намазова-Баранова Л.С., Нечепуренко А.А., Низов А.Н., Никифоров В.Н., Никифорова Н.В., Никулкина Е.Н., Новиков В.А., Новиков П.А., ОБРЕЗАН А.Г., Овсянников А.А., Орлова Я.А., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОДЖИКИНАС А., ПОДЗОЛКОВ В.И., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., ПРОЩАЕВ К.И., Павлова З.Ш., Панова А.П., Парфёнова Е.В., Петрова Ю.С., Петрухин А.С., Пикин О.В., Пилюс П.С., Плисюк А.Г., Потекаев Н.Н., Пулин А.А., РЕВИШВИЛИ А.Ш., РОЖИНСКАЯ Л.Я., Разуваева М.А., Рамеева А.С., Рахманов Э.В., Ребров А.П., Рогова И.В., Ройтберг Г.Е., Руссу Л.И., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СОЛОХИН Ю.А., СТАФЕРОВ А.В., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Савостьянов А.С., Сайганов С.А., Салдакеева А.В., Санадзе А.Г., Сафарова А.Ф., Свистунов А.А., Семенкова Е.Н., Середенина Е.М., Синопальников А.И., Смирнов А.В., Снежицкий В.А., Соколова М.В., Соловьева А.Е., Сорокина А.Г., Сорокина Е.И., Стражеско И.Д., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Тао П.П., Тараканова А.В., Татарский Б.А., Торшин И.Ю., Троицкая А., Тышова О., Тюрин И.Е., Тюрина А.Н., ФЕСЕНКО О.В., Фастовец С.В., Федоров Г., Федоров О.В., Федорова Е.Ю., Фомин В.В., Фомин И.В., Фомичева Е.И., ХАСАНОВА Э.Р., ХИРМАНОВ В.Н., ХОМЯКОВ В.М., Хрипун А.В., Царева Н.А., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Чазова И.Е., Черняк А.В., Чотчаева Ф.Р., Чурганова Л.Ю., ШАМХАЛОВА М.Ш., ШУТОВ А.М., Шаварова Е.К., Шваров А.П., Шовская Т.Н., Шовская Т.Н., Эксаренко О.В., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., Юркевич Л.Ю., Яковлева М.В., Якунин С.А., Яшкир В.А., коллектива авторов в.с., краснова т.н., паша с.а.

158 статей, 4 книги, 14 докладов на конференциях, 4 тезисов докладов, 5 диссертаций

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 105, Scopus: 108

IstinaResearcherID (IRID): 36403009

Деятельность Экспорт в BibTeX стиль:  обычный | ГОСТ | plain | abbrv | acm | alpha | amsalpha | amsplain | apalike | ieeetr | siam