teymurz отправить сообщение

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович пользователь

кандидат юридических наук с 1998 года

доцент по кафедре с 19 декабря 2007 г.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Соавторы: Курбанов Р.А., Белялова А.М., Шведкова О.В., Гурбанов Р.А., Налетов К.И., Свечникова Н.В., Слободяник В.В., Моисеев А.М., Дарькина М.М., Гуреев В.А., Рожков С.В., Лалетина А.С., Крюкова Н.И. показать полностью..., Новицкая Л.Ю., Богданов Е.В., Людвиг С.Д., Рузакова О.А., Озоженко С.И., Айтов П.Б., Петренко Д.С., Абузярова Н.А., Баланюк Л.Л., Бородина Е.А., Свечникова Н.В., Федорова И.А., Peretyatko A.Y., Скутельник О.А., Тушиев М.Э., Эрделевкий А.М., Спектор А.А., Гречуха В.Н., Чичуа Д.Т., Рогалева И.Ю., Алексанян А.А., Ерохин Н.И., Абелев М.Ю., Денисюк С.П., Алиева Г.А., Пузиков Р.В., Шеленговский П.Г., Богданов Д.Е., Денисов И.С., Жирнов А.В., Левитин В.Б., Хасбулатов Р.И., Апоницкий С.В., Арестова Е.Н., Башкатов Л.Д., Василевич Г.А., Кошкин А.П., Спартак А.Н., Ткачев В.Н., Тушиев А.Э., Большов И.Г., Веселкова Е.Г., Захарова Е.В., Клочковский Л.Л., Лебедева Л.Ф., Магсумов Т.А., Фитуни Л.Л., Цирин А.М., Азарова С.П., Калядина О.А., Тюрин И.В., Василевич С.Г., Демина А.Н., Ершов О.Г., Кириллова Е.А., Миронова Е.С., Налетов К.И., Свечникова О.А., Щербаков В.А., Багреева Е.Г., Воронова Т.А., Востриков Г.Г., Горбылев В.М., Гущин В.З., Иваньшина И.А., Скитович В.В., Сурков А.Н., Танимов О.В., Ачалова Л.В., Бяшарова А.Р., Годун М.Ю., Ефимова О.А., Жигулич В.С., Захарова Н.Н., Иванова С.В., Коротенков М.П., Ландабасо А.И., Мигалева Т.Е., Михалева Т.Н., Петрова И.В., Поветкина Н.А., Подбиралина Г.В., Сабельников Л.В., Korolev A.A., Бобков А.Л., Борбат А.В., Гильбо Е.В., Гуреева М.А., Илиевский Н.В., Карпиков А.В., Кашеварова Ю.Н., Метелев С.Е., Романов А.А., Сагинова О.В., Свечников В.А., Ткаченко Д.П., Устинович Е.С., Федулов Г.В., Чиладзе Г.Б., Шубенкова Е.В., Allalyev R.M., Ivanovic L.D., Абрамова И.А., Алексеев В.Б., Артемов В.Ю., Голованова Н.А., Давыдова Е.Л., Давыдова Ю.Х., Костюк М.Ф., Лаптев В.А., Пермякова Е.В., Полежаев О.А., Рузаков А.Б., Севальнев В.В., Семыкина О.И., Сулоев А.В., Трунцевский Ю.В., Хатаева М.А., Штыхно Д.А., Экимов А.И., Якушев А.Н., Beket K., Zenin S.S., Брегеда Е.Ю., Бугорский В.П., Быстров Е.Н., Власов И.С., Гасанов К.К., Герман Е.И., Горшков Б.П., Гришин В.И., Гуреев В.И., Есаков С.П., Живанович М., Журавлева Г.П., Зинковский С.Б., Изутина С.В., Карасева М.В., Лубягина Д.В., Маматов В.Г., Манке К., Меньших А.А., Мирмохаммади М., Мустафазаде А.И., Очиров О.Р., Свечникова С.А., Серегин В.П., Става Г., Тамбовцев Е.Е., Федоров А.В., Хабриева Т.Я., Цирина М.А., Чувахин П.И., Эриашвили Н.Д., Яблочкина И.В., Goncharenko L.N., Ivleva M.I., Kolke G.I., Kolotkov M.B., Krasnenkova E.V., Murat M., Ponomareva M.A., Асалиев А.М., Багреева Е.Г., Бакланова Л.Д., Баранюк Г.Ф., Бехер В.В., Богдан В.В., Бодак А.Н., Василевич С.Г., Васильев А.А., Гагарина Г.Ю., Галанов В.А., Глибчук Г.Д., Голоскоков Л.В., Горячева М.М., Грандонян К.А., Гришина О.А., Давыдов Г.П., Дадьков В.Н., Данько Т.П., Диесперова Н.А., Елисеева Л.Г., Казначеев Е.А., Карпиков А.Н., Качалов В.И., Колотков М.Б., Косолапова Н.В., Кузнецова Г.Ю., Кучерков И.А., Леванова Н.А., Ли Д.Б., Лысенко А.В., Мамедов Э.И., Мануилов Н.А., Матвеев П.Г., Михалькова Е.Е., Никитин Д.Н., Никишкин В.В., Отрохова Е.В., Петров С.П., Пещанская И.В., Пономарев М.А., Решетников О.М., Роденкова Т.Н., Саввина О.В., Сафи И., Сафи И., Семыкина О.И., Серова О.А., Синицина Е.А., Смородинов О.В., Старостин Р.А., Стрельников С.С., Терентьева К.Б., Тутаева Д.Р., Тюрмина О.А., Хакимова А.Р., Хоминич И.П., Челухина Н.Ф., Чистяков Н.М., Шагалов М.Р., Шиловская Л.Л., Ширко И.М., Щербаков В.В., Янчуркин О.В., Ястребова О.К., Akhmadieva R.S., Avdolyan V.G., Blinkov O.E., Cherkasova N.N., Ezhov S.G., Ganieva Y.N., Gvarliani T.E., Ivlev V.J., Izdebski P., Kalugina O.A., Karataev V.B., Khakimova A.R., Khusainova S.V., Kolotushkin S.M., Komarova N.M., Kudyasheva A.N., MEDIN, Mikhaylova I.A., Mukhamedshin R.A., Murugova V.V., Osipovich A.V., Ozcinar Z., Panyukov A.I., Pudalov V.M., Rojkov S.V., Shagieva R.V., Shepilova N.A., Sukhostavska Y.V., Suslikov V.N., Tsokur E.F., Uzunboylu H., Vytovtova N.I., Yuan S., АЛАФУЗОВ И.Г., Абрамов М.М., Абрамова Е.В., Авдеев Д.А., Агасалим оглы С.А., Агафонов В.Б., Александрова Е.В., Александрова И.А., Алексеева Н.А., Алтынник Н.А., Артёмов В.М., Архипова О.Н., Арямов А.А., БОНДАРЕНКО Н.Е., Багинова В.М., Багмет А.М., Багреева Е.В., Баранов А.В., Батколина В.В., Башкатов Л.Д., Безнасюк А.С., Безуглова О.В., Бекмагамбетов А.Б., Беликова К.М., Белкин Ю.Д., Беляева О.В., Беляков В.И., Бернатович А.В., Беседина Н.И., Блинкова Е.В., Богатырев В.А., Богатырева Н.В., Богданов Е.В., Богданова Е.Е., Боголюбов С.А., Бодак А.Н., Бородин С.С., Бронникова М.Н., Бужигаева Т.Е., Булатецкий Ю.Е., Булгаков В.В., Булгакова Д.В., Бурдукина Н.А., Быканов Н.С., Бычков В.В., ВАГИЗОВА В.И., Вавильченкова Г.И., Валентей С.Д., Васякин Б.С., Вегеро Д.Е., Висюлькина М.Н., Владимирович И.И., Власов И.С., Волокитина М.В., Волостнова С.В., Волошин П.В., Востриков Г.Г., Воякина Е.А., Вырэмбеk Х., ГАЙНУТДИНОВ Т.Г., Гаврилов Б.Я., Герасименко А.А., Гончаренко Л.П., Горчев Й., Грачева Д.А., Гребенчикова Л.А., Гретченко А.А., Гришина О.А., Грудцына Л.Ю., Гуреев В., ДОБРЫНИН А.И., Давидович Л.Р., Денисов И.В., Дергунова Л.В., Дихтяр Е.Д., Донстер Т.С., Дорохов Н.И., Дятлов С.А., Евдокимов А.Д., Евсеева Я.Р., Елисеев Д.В., Ельцов Н.С., ЖЕСТОВСКИЙ Ф.А., Жаворонкова Н.Г., Жидких А.А., ЗАБЕЛИНА М.И., Зайцев В.Ф., Занковский С.С., Зарова Е.В., Захаров А.В., Захаров Е.П., Зелепукин Р.В., Зернов В.А., Зиганьшин P.M., Злобина В.И., Зюзин И.А., Ивченко Ю.Е., Изутина С.В., Индрашчик А., Искевич И.С., КИЯМОВ И.К., Кабина Е.Н., Камолов С.Г., Кандалов П.М., Капитонова О.В., Карпунина Е.К., Карташова Л.В., Касаева Т.В., Каурова Л.В., Кванина В.В., Клеандров М.И., Ковбасюк А.Н., Кожевникова И.А., Колобаев Д.В., Копаев Ю.Б., Королев Е.С., Коротенков М.П., Костова В.Н., Красненкова E.В., Красненкова Е.В., Краснянская И.А., Крохина Ю.А., Крючкова П.В., Кубяк М., Кувшинова А.М., Кузнецов О.В., Кузнецов С.Н., Кунев Д.А., Курбанов К.А., Курганбаева Н.С., Кштонь В., ЛУКЪЯНЧИКОВА Н.П., ЛЬВОВСКАЯ С.С., Лайченкова Н.Н., Лако И., Лебедева Е.И., Лилимберг С.И., Линьков П.А., Лупандина В.Ю., Лутцев Р.Ю., Лысов А.Б., МИРОПОЛЬСКИЙ Д.Ю., Мазитова Н.З., Малеина М.Н., Манке К., Манохина Н.В., Мартыненко Г.И., Меньших А.А., Минбалеев А.В., Мирмохаммади М., Митюков Н.В., Мохов А.А., Мошкина Н.А., Мустафазаде А.И., НЕСТУЛАЕВА Д.Р., Наумов В.В., Непряхина Т.В., Неруш Т.Г., Никитин Д.Н., Никишин А.Ф., Николаев М.Н., Никольская А.Г., Новиков С.В., Новожилова Ю.В., Нугуманова А.Г., Нурмагамбетов Р.Г., Осипович А.В., Очиров О.Р., Парамонов А.В., Пашинян Г.Н., Певзнер М.Е., Перенджиев А.Н., Петрова Д.Е., Петровичева Ю.В., Петрухно Л.А., Пехташева Е.Л., Платонова Н.А., Плотникова Т.В., Подкатилин А.В., Поздеев А.Р., Положишникова М.А., Полубинская С.В., Попов А.М., Попов В.С., Попов В.С., Постолюк Д.А., Посулихина Н.С., Прохоров В.П., Пулик А., Райхель Я., Редкоус В.М., Решетников О.М., Романова Т., Рыбакова С.В., Рязанов В.Т., САВИНОВА М.В., СЛЕПОВ В.А., Саленко А.В., Салимов А.А., Сахиева Р.Г., Сачкова Л.И., Светлова А.И., Селюков А.Д., Симагина В.И., Симушина Е.Н., Сингх Е.А., Скобелев В.П., Скобелин С.Ю., Слободенюк Г.Г., Смагина В.В., Смирнов Н.Е., Собченко О.В., Соколова Н.Л., Соловьева Б.А., Соловьёв П.В., Сорокоумова Е.А., Става Г., Стромов В.Ю., Суботин П.А., Сушков М.А., Сушкова О.В., Сыбачин С.А., Сюткин В.Г., ТУХВАТУЛЛИН М.С., Тажибаева Б.Т., Твердохлебова М.Д., Тетюхин И.Н., Тирас Х.П., Толвиньски М., Томчин Г.А., Тополевски С., Тополевский С., Тэйслина О.Г., Тюрин Е.А., Уланов П.Е., ФАЙРУШИНА М.А., Федоров А.В., Федотов В.Е., Фетищев Д.В., Филиппов П.М., ХАЛИУЛЛИНА Г.Р., Хабриева Т.Я., Хаперская К.С., Харин В.В., Хасанов А.А., Хасанов М.И., Хасанова Р.И., Холопик К.В., ЦЫДЫНОВ Р.Ж., Цветкова А.В., Цветкова А.В., Цомпа Т., ЧЕРВОННЫЙ В.П., Чеджемов С.Р., Чепелькина Т.И., Чеховская Т.Н., Чувахин П.И., Шакун В.М., Шапкина-Скокова И.И., Шарова К.А., Шибаев С.Р., Шишкин А.В., Шляпин Д.Е., Шпоппер Д., Штаркина Н.А., Шукаев В.А., Шуняева В.А., Щучкина И.И., Эратов И.Т., Этеми Б.П., Юнусова К.В., Юргилевич М., Юрьев В.М., Юхачев С.П., Яворский А.Н., Яловой О.А., ильина е.в.

613 статей, 634 книги, 161 доклад на конференциях, 41 тезисы докладов, 528 наград, 15 членств в научных обществах, 4 почетного членства в организациях, 13 членств в редколлегиях журналов, 22 членства в редколлегиях сборников, 31 членство в программных комитетах, 1 диссертация, 94 выступление в СМИ

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 132, Scopus: 209
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 5137583

ResearcherID: K-3752-2012

Scopus Author ID: 57188638617

ORCID: 0000-0002-0778-1511

Деятельность