Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2010 д.м.н.

Результаты деятельности

Всего: 150 статей, 40 тезисов докладов, 5 книг, 1 доклад на конференции, 1 оценивание диссертации.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 110, Scopus: 588

Просмотреть публикации »

Соавторы: Кобалава Ж.Д., Труханова М.А., Моисеев В.С., Толкачева В.В., Kotovskaya Y., Дорошенко Д.А., Ефремовцева М.А., КОТОВСКАЯ Ю.В., Гаскина А.А., Соловьева А.Е., Akhmetov R., Efremovtseva M., Avdoshina S., Бобкова И.Н., Орлова Я.А., Шестакова М.В., Iavelov I., Козловская Л.В., Манухина Н.В., Mamatov B., Milto A., Safarova A., Амирбегишвили И.М., Арутюнов Г.П., Ставцева Ю.В., Shlyakhto E.V., Tyukhmenev E., Бакаева Л.А., ДРАПКИНА О.М., Караулова Ю.Л. Козиолова Н.А. Конради А.О. Майсков В.В. Троицкая А. Швецов М.Ю. Akhmedov R.R. Mayskov V. Stavtseva Y.  Sergienko I. . Авдошина С.В. Андреева Е.Н. Воробьев А.С. ГРИНШТЕЙН Ю.И. Галявич А.С. Дедов И.И. Добронравов В.А. Дудинская Е.Н. Звартау Н.Э. Клименко А. Мерай И.А. Мухин Н.А. Павликова Е.П. Серов В.Н. Терещенко Е.Ю. Шаварова Е.К. Швецов М.Ю. Юренева С.В. Ярмолинская М.И. Alexandria L. Boytsov S.A. Bulanov N. Goncharov I. Kotova E.O. Stavtseva J. Vasiliev O.S. Аверков О.В. Аришева О.С. Багманова Н.Х. Богданова М.В. Боголепова А.Н. Болотина Л.В. Галочкин С.А. Григорян О.Р. Громова О.А. Гусаим Т.А. ЕРМОЛЕНКО В.М. Ежова Л.Г. Илюхин Е.А. Калинкин А.Л. Киякбаев Г.К. Клементьева А.Г. Мареев Ю.В. Мильто А.С. Моисеев С.В. Орлов А.В. Панченко Е.П. Пигарева Ю.А. Ротарь О.П. Рунихина Н.К. Сметник А.А. Смирнов А.В. Старостина Е.Е. Стражеско И.Д. Сухих Г.Т. Тапильская Н.И. Тигай Ж.Г. Ткачева О.Н. Торшин И.Ю. Фомин И.В. Фролов Д.Н. Шляхто Е.В. борисов и. Albrecht D. Amirbegishvily I. Barbarash O.L. Bayarsaikhan M. Bogdel A. Botckaleva Y. Boyko A.N. Canadi J. Casagrande L. Chandra P. Dahlke M. Generalova L. Golub V.V. Halabi A. Hassani A. Hinrichsen H. Kaprin A.D. Khodorovich N. Kislyak O.A. Lazarev P. Lloyd P. Lobzhanidze T. Lvov A.N. MERKULOVA N. Maev I.V. Meray I.I. Mikhaylov E.N. Pang Y. Petersen-Sylla M. Pigareva Y. Plokhova E.V. Potekaev N. Rajman I. Soseliya N. TARLOVSKAYA E.I. Troitskiy A.A. Velmakin S. Yakhontov D.A. Zaehringer A. Авакян Г.Н. Авакян Г.Н. Аверков О.А. Агеев Ф.Т. Алиев А.М. Анаев Э.Х. Анаев Э.Х. Арутюнов А.Г. Ахметов Р.Е. БАРКАЛОВА Е.В. БОБКО С.И. БОБЫЛЕВ А.А. БОРИСОВ И.А. БУСАРОВА Г.А. Бабаева Л.А. Баринова Гуржел И.С. Баулин В.Е. Беленков Ю.Н. Бойцов С.А. ВИЗЕЛЬ А.А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л. Визен Н.С. Волкова Э.Г. Воробьёва Н.М. ГОЛУБ В.П. ГРИШИН Н.А. Гармаш И.В. Гетия Т.С. Гиляревский С.Р. Глезер М.Г. Гоголева И.В. Гончаров И.С. Грачева О.Н. Григорьева Н.М. Григорьева О.А. Гришина Т.Р. Громов А.Н. Гусев Е.И. Дичива Д.Т. Домуллоджанова Ф.Г. Дундуа Д.П. Дядина Ю.А. Егорова Е.Ю. Ефименко А.Ю. Ефремов Е.А. ЗАЙЦЕВ А.А. ЗИМИНА В.Н. Зыкова А.С. КАЗАКОВ А.Ю. КАЗЮЛИН А.Н. КЛИМЕНКО А.С. КОВАЛЕВА И.Ю. КОЛБАНОВ К.И. КОЛОБАЕВ И.В. КОЧЕТКОВ М.А. КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А. Калачева А.Г. Калинина Н.И. Камалов Д.М. Камчатнов П.Р. Карпов В.К. Карпов Ю.А. Катунина Е.А. Каюков И.Г. Клименко А.Б. Козловская Л.В. Козловская Л.В. Комаров А.Л. Коровина Е.Н. ЛЕБЕДЕВА А.В. ЛОЖКИН М.В. Лобко С.И. Лопатин Ю.М. МАЛИНИНА Н.А. МКРТУМЯН А.М. Мазурчик Н.В. Макаревич П.И. Маликова А.В. Малявская С.И. Марцевич С.Ю. Мацкеплишвили С.Т. Миченко А.В. Моисеев А.С. Моисеева О.М. НИКИФОРОВ А.С. Недогода С.В. Низов А.Н. Новиков П.И. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Орлов А.В. Охоботов Д.А. ПЕТРОВ Л.О. ПОДЗОЛКОВ В.И. ПОКРОВСКАЯ А.В. ПОЛОВИНКИНА Н.А. ПРОЩАЕВ К.И. Павлова З.Ш. Парфёнова Е.В. Певзнер Д.В. Петрухин А.С. Пикин О.В. Плисюк А.Г. Погосова Н.В. Потекаев Н.Н. РОЖИНСКАЯ Л.Я. Рамеев В.В. Ребров А.П. Рябов А.Б. САМСОНОВ А.А. СИВОКОЗОВ И.В. СИДОРОВ Д.В. СИТНИКОВА М.Ю. СОБОЛЕВ Д.Д. СТУКЛОВ Н.И. СУХОРУКОВА М.В. Санадзе А.Г. Сафарова А.Ф. Семенов В.А. Середенина Е.М. Синопальников А.И. Ситникова М.А. Сметник Тапильская А.А. Сорокина М.А. Сухих Г.Т. Сучков И.А. Сучков И.В. Сюткин В.Е. ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А. ТАРАБРИН Е.А. ТАРАСОВА О.И. ТИТОВА Н.В. ТОКМАЛАЕВ А.К. ТЮРИНА Н.Г. Трукшина М.А. Тюлькина Е.Е. Тюрин И.Е. ФЕСЕНКО О.В. Федотов П.А. Фомин В.В. Фомин В.В. Фролова Е.в. ХАСАНОВА Э.Р. ХИРМАНОВ В.Н. ХОМЯКОВ В.М. Хрипун А.В. Царева Н.А. ЧАЙКА А.В. ЧЕРЁМУШКИН С.В. ЧЕРЕМИСОВ В.В. ЧУГУНОВ А.В. Чазова И.Е. Черняк А.В. Чесникова А.И. ШАМХАЛОВА М.Ш. ШУТОВ А.М. Шальнов С.А. Шапошник И.И. Шестакова М.В. Шилов Е.М.