Методогiчнi пiдходи до вивчення виробничого потенцiалу територii у контекстi росiйсько-украiньского прикордонного cпiвробiтництвастатья