„Kwantytatywność w polskim językowym obrazie świataстатья

Работа с статьей


[1] Шапкина О. Н. „kwantytatywność w polskim językowym obrazie świata // Polonistyka bez granic, t.2 „Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata”. — Vol. 2. — Wydawnictwo „Universitas” Kraków, 2010.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть