Магнитострикция монокристалла Lu$_2$Fe$_{17}$тезисы доклада