„Kwantytatywność w polskim językowym obrazie świataстатья

Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 14 декабря 2012 г.

Работа с статьей


[1] Шапкина О. Н. „kwantytatywność w polskim językowym obrazie świata // IV Kongres polonistyki zagranicznej. „Polonistyka bez granic”. Uniwersytet Jagielloński. — 2008.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть