Funkcjonowanie liczbowych odmian rzeczowników predykatywnych w języku polskimстатья

Работа с статьей


[1] Шапкина О. Н. Funkcjonowanie liczbowych odmian rzeczowników predykatywnych w języku polskim // W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Pod red. W.Miodunki i A.Seretny. — Краков, 2008.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть