ВЛИЯНИЕ ВИДА ПОДВОЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ MOMORDICA CHARANTIA И TRICHOSANTHES CUCUMERINAстатья