Semantyka liczby: funkcjonowanie liczbowych odmian nazw osóbстатья

Работа с статьей


[1] Шапкина О. Н. Semantyka liczby: funkcjonowanie liczbowych odmian nazw osób // Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty jubileusz Polonicum. — Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2006.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть