Prezentacja skryptu GRAMATYKA FUNKCJONALNA JEZYKA POLSKIEGOстатья

Работа с статьей


[1] Шапкина О. Н. Prezentacja skryptu gramatyka funkcjonalna jezyka polskiego // Międzynarodowa konferencja naukowa „Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej”. — Warszawa, 2004.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть