Gramatyka funkcjonalna języka polskiego jako kurs kierunkowy do wyboruстатья

Работа с статьей


[1] Шапкина О. Н. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego jako kurs kierunkowy do wyboru // Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. — Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2018. — Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice, 2001.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть