Nauczanie języka polskiego jako obcego w moskiewskim środowisku szkolnymстатья

Работа с статьей


[1] Шапкина О. Н. Nauczanie języka polskiego jako obcego w moskiewskim środowisku szkolnym // Język polski w kraju i za granicą. — Warszawa, 1997.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть